Tạo tóc xoăn

SẢN PHẨM CHỨA DẦU ARGAN GIÚP DƯỠNG ẨM SÂU, ĐỊNH HÌNH VÀ CHỐNG RỐI XÙ VỚI MỌI HÌNH DÁNG VÀ KÍCH CỠ SÓNG XOĂN